Publication: A Holistic Pedagogical Model for STEM learning

Reading Time: 2 minutes Tussen 2017 en 2020 heb ik meegewerkt in het Erasmus+ project Learn STEM. De projectpartners waren scholen, universiteiten en instituten voor professionalisering van leraren. Zij ware afkomstig uit België, Duitsland, Italië, Litouwen en Nederland. De Open Universiteit had hierin de projectleiding. Het gepubliceerde artikel zou gepresenteerd worden door projectleider Christian Stracke tijdens de HCI International 2020 dat in Kopenhagen gehouden zou worden. Door de Covid is de conferentie online gehouden. Over het artikelHet artikel bespreekt hoe je STEM-gerelateerde onderwerpen en onderwijs binnen en buiten de klas kunt innoveren. In het artikel stellen we voor om een ​​holistisch raamwerk te gebruiken voor leerprocessen waarbij leerlingen centraal staan, genaamd Learn STEM. Het is ontwikkeld door een internationaal onderzoeksconsortium op basis van de bevindingen uit een onderzoek op basis van mixed methoden. Het onderzoek omvatte een literatuuronderzoek, semi-gestructureerde interviews en drie online enquêtes met deelname van docenten (n = 217), schoolhoofden (n = Lees meer…

De kracht van de diversiteit

Reading Time: 4 minutes De diversiteit tussen leerlingen moet je durven zien. Het geeft namelijk zoveel ruimte. Iedere week heb ik op woensdag een groep leerlingen van Agora in Roermond die ik bij het vak informatica begeleid. Het vak is een schoolexamenvak in de bovenbouw van HAVO en VWO. Ik heb het vak sinds 1999 op reguliere vo-scholen gegeven. Vanaf dit jaar alleen nog maar bij Agora. Op de reguliere scholen heb ik ook altijd geprobeerd om het vak interessant te houden door vooral de leerling mee te nemen wat zijn of haar interesse heeft. Dat leidde vaak tot het te laat inleveren van punten en dan moest ik weer bij de teamleider komen om het uit te leggen. Het vak zie ik trouwens steeds vaker verdwijnen op scholen. Reden is dat het te kostbaar is om het aan te bieden voor een kleine groep leerlingen. Heel jammer. Gelukkig zie ik ook dat het Lees meer…

Pinewood Racebaan program

Het DNA van Agora vs de reeële praktijk

Reading Time: 6 minutes Vandaag heeft de Agora Vereniging haar eerste verenigingsdag gehouden. De planning was om dit in Liemers op het Liemerscollege te houden, maar door het aanwijzen van delen van Gelderland als risico gebied aan te wijzen, is het programma verandert in een online dag. Een dag met diverse inspiratiesessies vanuit de eigen Agora’s in zogenaamde ‘Uitvinderijen’. Acht Uitvinderijen in twee rondes. Ronde 1Rob Houben – Samen verantwoordelijk voor elkaars groei en ontwikkelingJanneke & Sanne – Ouders betrekken bij het leerprocesDennis – Agora pitchen in de praktijkRob Perree – Netwerkplatform Klik Ronde 2Freek – Ondernemers betrekken op Xplore Agora AmsterdamAnke – Diepgang aanbrengen in challengesGuido van Dijk – Het DNA van Agora versus de beleefde praktijkPim en Marjon – Omgaan met de creatieve ruimte In de tweede ronde mocht ik mijn onderzoek naar wat nodig is voor de ontwikkeling van een Agora. Ik heb dit onderzoek gedaan om te zien of de Lees meer…

Doe je mee? Practoraat Cloud Engineering 20/21

Reading Time: 5 minutes Dinsdagmiddag zijn we in een hybride bijeenkomst gestart met het nieuwe schooljaar voor het Practoraat Cloud Engineering van het Techniek College Rotterdam. Het practoraat bestaat uit een practor die samen met leraren en studenten uit het MBO en HBO (Rotterdam Academy) en het bedrijfsleven aan innovatieve aan de Cloud gerelateerde cases werkt. Het doel van het Practoraat is om leraren en studenten kennis te laten maken met hedendaagse ontwikkelingen binnen de Cloud. Dit kan gericht zijn op het gebied van hardware, software, netwerk, security etc. Het kennismaken doen we op basis van cases die uit het bedrijfsleven kunnen komen. Zelf kunnen we ook cases aandragen die interessant lijken om te onderzoeken of waar een oplossing voor bedacht wordt. We kijken ook naar andere vormen van didactiek en pedagogiek. Hoe kunnen we op een andere manier met studenten leren en werken, dan de bekende klassikale opstelling met een docent voor de Lees meer…

Een Auctor®️ in het VO

Reading Time: 3 minutes Scholen zijn volgens de VO-raad meer bezig om kennisgedreven te werken door zelf onderzoek te doen. Dat staat te lezen in dit artikel van de VO-raad te lezen. Daarbij heeft de VO-raad drie uitdagingen gesignaleerd: De ontwikkeling van kennis uit onderzoek moet beter worden afgestemd op de behoeften van de onderwijspraktijk; De duurzame uitwisseling van kennis uitonderzoek vraagt om aandacht; De professionele leercultuur op scholen moet worden doorontwikkeld. Als het om onderzoek en innovatie gaat, dan zie ik dat het VO in de meeste onderzoeksprojecten vooral de uitvoerende partij is. Veelal zijn universiteiten of hogescholen kartrekker bij innovaties, of zijn zij verantwoordelijk voor het doen van onderzoek. Natuurlijk is onderzoek een onderdeel van de dagelijkse praktijk binnen het hoger onderwijs. Je hebt professoren en lectoren die een bepaald onderzoeksgebied hebben. Het MBO heeft sinds een aantal jaren een variant van de lector in het leven geroepen, de practor. Dat dit Lees meer…

Eerste ‘intellectual outcome’ AR4STE(A)M gerealiseerd: het Compendium

Reading Time: 2 minutes Sinds 2019 neem ik vanuit Niekée deel aan het Erasmus+ project AR4STE(A)M. Het doel van dit project is om leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs op een interessante en uitdagende manier kennis te laten met vakken die STE(A)M gerelateerd zijn. STE(A)M staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. Drie verschillende zogenaamde intellectual outcomes zijn voor dit project als doel gesteld: Compendium of gamification strategies based on Augmented Reality for STE(A)M learning Online Teacher Training Programme Innovative STE(A)M laboratories Ons eerste gerealiseerde product is het compendium dat een overzicht geeft van verschillende applicaties die gebruikt (kunnen) worden binnen het onderwijs. De apps zijn verzameld door de verschillende partners en moesten voldoen aan de volgende criteria: 1) De app is toe te passen binnen STEAM gerelateerd onderwijs 2) Bij het inzetten van de de app is een vorm van gamification mogelijk. 3) De app heeft augmented reality functionaliteiten. Een Lees meer…

Agile Certified Educator

Reading Time: 2 minutes In november 2019 is een aantal leraren en trainers die zich bezig houden met het toepassen van Agile in Education in Denver Colorado bij elkaar gekomen. Één week lang is er een start gemaakt om een programma voor docenten te ontwikkelen waarbij de gedachten van Agile in Education in een praktijk toegepast kan worden. De bedoeling was om in mei 2020 in New York tijdens de door Scrum Alliance gehoste Scrum Gathering het programma te lanceren. Helaas heeft uitbraak van de Covid-19 dit verhinderd. Het voordeel is echter geweest dat we meer tijd hebben gekregen om het programma uit te werken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programma. Het zal een trainingsaanbod worden waarin leraren ondergedompeld worden in het toepassen van Agile in Education principes. Verschillende smaken van training zullen mogelijk zijn. Van 2 daagse trainingen tot complete begeleidingstrajecten bij het leren, designen en het toepassen Lees meer…

FOsteRing school aWAReness of fooD waste through Augmented Reality

Reading Time: 2 minutes Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij verschillende Erasmus+ projecten. Dit zijn Europese projecten waarbij een consortium samengesteld wordt op basis van expertises. Partners zoals scholen, bedrijfsleven en overheid werken samen om kennis en ervaringen uit te wisselen, maar ook om nieuwe inzichten, lesmaterialen te ontwikkelen. Voor dit schooljaar is een aantal nieuwe projecten aangevraagd. Drie aanvragen zijn voorlopig goedgekeurd. Een laatste check moet nog gedaan worden. Het project dat in ieder geval goedgekeurd is, is het project ‘FOsteRing school aWAReness of fooD waste through Augmented Reality’ afgekort ‘FORWARD’. Niekée in Roermond waar ik als leraar informatica werk, is één van de partners in dit project. Doelstelling van het project is om leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs te laten praten over de redenen, consequenties van het verspillen van voedsel en hen te laten nadenken over de relatie die ze hebben met hun omgeving. Ook is het de bedoeling Lees meer…